Zapomenuté heslo Přihlášení:
Moto-Pol, spol. s r. o. / Reklamace
Kategorie
Rychlý kontakt
OTEVÍRACÍ DOBA:
Po - Pá 7:30 - 16:00

tel./fax.: 495 545 143

Petr Karabin
manažer prodeje
Mobil 607 593 750
E-mail pkarabin@moto-pol.cz

Alena Kubátová
fakturační oddělení
Mobil 602 725 536
E-mail akubatova@moto-pol.cz

Michal Vaverka
administrátor odbytu, firemního webu a e-shopu
Mobil 720 995 975
E-mail mvaverka@moto-pol.cz


Kontakty na řidiče ZDE.

Reklamace

Kupující, který si zakoupil zboží  od prodávající společnosti Moto-pol, spol. s r. o., Kladská 1090, 500 03 Hradec Králové (dále jen „prodejce“), má nárok na uplatnění reklamace v případě zjištění vadného zboží při splnění těchto reklamačních podmínek:

  1. K reklamaci musí být přiložena kopie o koupi u prodejce.
  2. Pro uznání reklamce je odběratel povinnen, v případě pochybnosti prodejce, doložit, že reklamované zboží bylo montováno v autorizovaném servisu.
  3. Kupující je povinný písemně oznámit zjištěné vady na zakoupeném zboží.
  4. Písemné oznámení o reklamaci (reklamační protokol fy Moto-Pol, spol. s r. o.), kopii daňového dokladu o nákupu zboží a reklamované zboží je nutné dodat na adresu firmy prodejce.

Záruční podmínky: 

Záruka je poskytovaná na obvyklou kvalitu prodávaných výrobků garantovanou jejich výrobcem. Kupující (uživatel) je povinný zacházet s výrobkem tak, aby nedošlo k jeho poškození, případně zničení a používat ho v podmínkách, které nezpůsobí dočasné nebo trvalé změny kvality na výrobku.

Nárok na reklamaci se nevztahuje na:

  • poškození zboží vzniklé v době přepravy kupujícím
  • opotřebování zboží z důvodu běžného používání a přiměřeného opotřebení
  • škody na zboží vzniklé nesprávným, příp. neodborným používáním, neodbornou montáží mimo odborný autorizovaný servis nebo škody způsobené kupujícím/uživatelem
  • škody způsobené vnějšími vlivy, nesprávným skladováním nebo chybnou manipulací se zbožím
  • škody způsobené úpravou, opravou nebo neoprávněnou manipulací se zbožím
  • reklamaci, při které nebyl předložený daňový doklad o nákupu zboží, doklad o montáži v odborném servisu, nebo nebylo dodáno reklamované zboží na posouzení

Firma Moto-pol, spol. s r. o., Hradec Králové si vyhrazuje právo na dobu 30 dnů od obržení reklamace na informování kupujícího o stanovisku k reklamaci.

Elektrické díly je možno vracet do 48 hodin!

Spolu s reklamačním protokolem přiložte i kopii faktury, bez této kopie prodlužujete vyřízení reklamace, zvláště pak u dobropisůPokud bude na reklamačním protokolu zvolena možnost „Dobropis“ a nebude přiložena kopie faktury, bude automaticky reklamace vyřízena jakoby byla zvolena možnost „Výměna“!

Upozornění:
Reklamace bude přijata pouze s reklamačním protokolem firmy Moto-Pol, spol. s r. o.. Na jiný druh reklamačního protokolu nebude brán zřetel!

Reklamační řád ke stažení Download

Reklamační protokoly ke stažení ve 3 formátech:
.pdf - obvykle pro Adobe Reader Download
.xls - obvykle pro Microsoft Office Excel od 1997 Download
.xlsx - obvykle pro Microsoft Office Excel od 2007 Download

Kontakt

Moto-Pol, spol. s r. o.
Kladská 1090
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
Telefon: +420 495 545 143
Více v sekci Kontakty
Běží na MajorShopu | verze 2.15.1.20

Vybíráme z nabízených značek...

FAB Hanhart LUK Rubena Originální díly SACHS BORSEHUNG FAG
INNA TRW VIKA DPA ECCB Valeo MEYLE HEPU